โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ต้นนิโครธ”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับ  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  และ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในตำบลหนองเต่า  ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน   ใต้ร่มพระบารมี  “ต้นนิโครธ” ณ วัดพานิชธรรมิการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

Continue Reading