พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง    ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช และราชจักรีวงศ์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

Continue Reading

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2562 นายสังเวียน    ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และได้ร่วมกันบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่   อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ โดยพร้อมเพรียงกัน  

Continue Reading