สถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading