ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.-6 ก.ย.2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าแล้วนั้น บัดดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 แล้วนั้น บัดนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี โดยนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันการคัดเลือกดังมีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเอกสารนี้

Continue Reading

รับสมัครบุคคเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สำนักปลัด อบต.หนองเต่า จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading