แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น เนื่องจากในช่วงฤดูนาวจะมีสภาพอากาศแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำ และลมกรโชกแรงทำให้มีความสูงต่อการเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของประชาชนและทางราชการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงประกาศแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภทในช่วงฤดูหนาว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงจากอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

เตือนภัยเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบกับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง ลมแรง อาจะเป็นทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขออความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูป เทียน และการเผากระดาษ เมื่อเสร็จแล้วควรดูแลดับไฟให้เรียบร้อยรวมถึงจัดเก็บวัสดุก่อนออกจากบ้าน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 036-776043 

Continue Reading