กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี    จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ทั้งในภาคเช้า และภาคค่ำ  ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  

Continue Reading

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่  28  กรกฏาคม  2562 ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading