โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับวัดบ้านลาด ประชาชน หมู่ 5 และจิตอาสาจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณวัดบ้านลาด ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างาปปายะ ด้วยวิธี 5 ส

Continue Reading

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับวัดโคกสุขประชาชน หมู่ 2 กศน.ตำบลหนองเต่า และจิตอาสาจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณวัดโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างาปปายะ ด้วยวิธี 5 ส

Continue Reading

จัดทำจุดทิ้งขยะเปียก (ขยะเศษอาหาร)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อบต.หนองเต่า ร่วมกับวัดโคกสุข และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกสุข จัดทำจุดทิ้งขยะเปียก (ขยะเศษอาหาร) ณ วัดโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading