พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง    ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช และราชจักรีวงศ์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

Continue Reading

กิจกรรมวันปิยมหาราช ปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญ คือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชาติไทยมากมาย ทั้งด้านการวางราก ฐานการปกครองของไทย ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลของชาติการที่พระองค์ทรงเลิกทาส ประทานอิสรภาพแก่ชนชาวไทย เพื่อให้บ้านเมืองมีความทันสมัย มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกที่รุกล้ำ กร้ำกราย ล่าอาณานิคม ซึ่งรวมถึงถิ่นสุวรรณภูมิแห่งนี้จากพระราชกรณียกิจนานับการ ที่ส่งผลต่อชาวสยามให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกร่มเย็นสืบมา

Continue Reading