กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี    จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ทั้งในภาคเช้า และภาคค่ำ  ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และได้ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading