สถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading