ประเพณีกำฟ้า ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ส่งต่อให้ดำรงไว้แก่ลูกหลานชาวไทยพวน ในตำบลหนองเต่า ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีกำฟ้า   ณ  วัดสระกระเบื้อง  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม

Continue Reading