แนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading