ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.หนองเต่า ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.หนองเต่า ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้

Continue Reading