ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์