ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่าประชุมคัดเลือกคณะผู้บริหาร

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก คณะผู้บริหาร ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า 

 

{pdf=files/3. โปสเตอร์สภาเด็กและเยาวชน.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์