ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบต่อไปนี้

 

{pdf=files/ร่างขยะ.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์