เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16-30 ธ.ค..2560 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

{pdf=files/201712061333.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์