การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

อบต.หนองเต่าขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดสร้างโดยกองทัพบก บนพื้นที่ 222 ไร่ ซึ่งองค์ประกอบของอุทยานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ลานอเนกประสงค์ และอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์