ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558

 

อบต.หนองเต่า ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์