เชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558

ด้วยกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 โดยลงนามในสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.1king1heart.net และ www.thaiantialcohol.com ภายใต้แนวคิด “รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์ โดยสามารถลงนามได้ถึงวันที่ 18 ก.ย.2558 โดยโอกาสนี้จังหวัดลพบุรีได้จัดโต๊ะลงนามที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หน้าศูนย์ดำรงธรรม) 

คอมเมนท์