ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมถนนลาดยาง สายทางหลวงหมายเลข ลบ ๔๐๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และสำนักงานทางหลวงชลบทที่ ๒ (สระบุรี)  ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมถนนลาดยาง  สายทางหลวงหมายเลข ลบ ๔๐๕๓  แยกทางหลวง หมายเลข ๓๑๙๖  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘

 

     

คอมเมนท์