การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 134/2558

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท เอส.อาร์ 2015 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง ในบริเวณตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์