การดำเนินการกรณีมีชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยในพื้นที่

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรณีเหตุรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2558 และขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและกำชับผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก กรณีมีชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย โดยมีความรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 

คอมเมนท์