สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการอนุญาตให้บริษัท เอส.อาร์.2015 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง ตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์