แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรีติดตั้งไฟฟ้าสาธาณะในพื้นที่ตำบลหนองเต่า

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี จะเข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ตำบลหนองเต่า จำนวน 1 สายทาง คือ สายลบ.4061 แยกทล.3028 บ้านหองปลาดุก ช่วงกม.ที่ 7+640-8+240 จำนวนทั้งสิ้น 16 ต้น โดยจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มกราคม 2559 โดยมอบหมายให้นางนนทวรรณ มีสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ประสานงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คอมเมนท์