ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2558

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์