อบต.หนองเต่าร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 พนักงานและประชาชนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางจังหวัดลพบุรีจัดขึเ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 
 
คอมเมนท์