มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนตำบลหนองเต่า

 

นายพงศธร ชัยชนะพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้านารายณ์แกรนด์จำกัด (สาขาหน้าละโว้) จัดกิจกรรมมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนตำบลหนองเต่าโดยมีนายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ

 

 

คอมเมนท์