ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี จึงประกาศขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

 

คอมเมนท์