การจัดหาที่อยู่อาศัยและส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ ม.๑ รายนางบุญธรรม โคตรวงษ์

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อบต.หนองเต่า ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓๑ รักษาพระองค์ อำเภอบ้านหมี่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่าและผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยและส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ ม.๑ รายนางบุญธรรม โคตรวงษ์ 

  

  

  

 

 

คอมเมนท์