รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-12 เม.ย.2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์