ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์