กำหนดวัดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอความร่วมมือประชาชน และร้านในพื้นที่ตำบลหนองเต่า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและออกพรรษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์