พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 อบต.หนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่และพสกนิกรตำบลหนองเต่า เข้าร่วมงานพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) 

 

  

  

  

คอมเมนท์