ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า 

 

คอมเมนท์