การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ด้วยการขับรถอย่าปลอดภัย 5 ประการ โดยรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201612271122.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์