ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพืนที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่และประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งในขณะนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทภกัยจำนวนมาก

จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรการกุศลและประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

{pdf=files/201701171205.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์