เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.2560 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

{pdf=files/201701181212.pdf|100%|300|native}

คอมเมนท์