แข่งขันกีฬาบ้านหมี่สัมพันธ์ สนามแจงเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบ้านหมี่สัมพันธ์ สนามแจงเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  ถึง 17 มีนาคม  2560 โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ทีมชาย และ ทีมหญิง เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับแรงใจ  แรงเชียร์เชื่อมความสัมพันธ์ อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

  

  

  

  

คอมเมนท์