กิจกรรมวันพระ 27 มี.ค.60

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตรงกับวันพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดพานิชธรรมิการาม  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า เพื่อส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุข  ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล 

 

  

  

  

  

คอมเมนท์