กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้  โดยมีกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเคารพพระบรมศพฯ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

  

  

  

  

คอมเมนท์