รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐

รายงานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ประจำเดือนมีนาคม  ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐

{pdf=files/ประชุมพนักงานมี.ค.60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์