รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 9/2559

รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 9/2559

{pdf=files/บริหาร9,2559.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์