การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบการณ์สาธารณภัย (วาตภัย)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ได้เกิดสถานการณ์สาธารณภัย วาตภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และภัยสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. จึงทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 12 คนนั้น ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/201705191510.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์