กิจกรรมทำบุญวันพระ สำนักสงฆ์หนองฟักทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตรงกับวันพระ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสังเวียน   ลักษณะพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ สำนักสงฆ์หนองฟักทอง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองเต่า เพื่อส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุข  ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล  

 

 . 

 . 

  

คอมเมนท์