กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 องคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอขมา จากผู้บริหาร โดยกิจกรรดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความเมตตา ของคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

 

  

  

  

  

คอมเมนท์