รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 15 มิ.ย.2560 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอแก้ไขคำผิดประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์