ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญวัดบ้านลาด

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสังเวียน   ลักษณะพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  หมู่ที่ 5 วัดบ้านลาด  ตำบลหนองเต่า  ได้ทำบุญร่วมกัน และสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ รับศีลรับพร  เป็นศิริมงคล  จากนั้นผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน  ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล 

 

  

  

  

  

  

คอมเมนท์