การใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2553

{pdf=files/2. ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์