การใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2553

{pdf=files/1 (ประมวลจริยธรรมของ ผ่ายบริหาร).pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์